Spor o doménové jméno v doméně .CZ

16. 1. 2020
6 minut čtení

Úvod

Pokud někdo neoprávněně registroval nebo užívá doménové jméno, ke kterému máte práva, máte na výběr hned několik možností, jak situaci vyřešit. V tomto článku se zabýváme řešením sporu o doménové jméno v doméně .CZ (například akcisek.cz) prostřednictvím takzvaného alternativního řešení sporu (ADR). Alternativní řešení sporu probíhá on-line, je rychlé a může Vám pomoci efektivně vyřešit Váš problém.

V jakých případech máte právní nárok

Bránit se můžete například proti nekalé soutěži, porušování práv k Vaší obchodní firmě (jménu, pod kterým jste zapsáni v obchodním rejstříku) nebo ochranné známce, porušování práv k Vašemu jménu, ale třeba i porušování práv k označení, které jste si nezaregistrovali, ale které je známé a které používáte v obchodním styku.

Například ve známém sporu o doménové jméno nationalgeographic.cz (Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29. 4. 2004, sp. zn. 19 Cmo 65/2002) si odpůrce zaregistroval doménové jméno, ačkoliv neměl nic společného se známou organizací a časopisem NATIONAL GEOGRAPHIC. Vzhledem k tomu, že organizace své označení užívala od roku 1 888, vlastnila shodně znějící obchodní firmu a ochrannou známku, měla také právo na uvedené doménové jméno, a to i přes to, že si je odpůrce zaregistroval dříve. Když na Vás v podobných případech nechce odpůrce doménové jméno převést dobrovolně, máte zpravidla právo získat je prostřednictvím soudního řízení nebo tzv. alternativního řešení sporu (ADR).

Doménový spor před soudem a žalobní petit

Ve výše popsaných případech máte možnost žalovat odpůrce před soudem na zrušení registrace sporného doménového jména. Bavíme-li se o doménovém jménu v doméně .CZ, někdy bývá žalováno také zájmové sdružení CZ.NIC jako správce domény nejvyšší úrovně .CZ, aby v případě Vašeho úspěchu automaticky provedlo zrušení registrace. Žalovat sdružení však není nutné.

Upozorňujeme na rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 4. 2012, sp. zn. 23 Cdo 3407/2010 ve věci globtour.cz, podle kterého není možné žalovat na převod doménového jména na Vás, ale skutečně je nutné žalovat na zrušení registrace doménového jména, které si zaregistroval odpůrce. Až po zrušení si uvolněné doménové jméno zaregistrujete Vy. Nemusíte se přitom bát, že by si doménové jméno v mezičase zaregistroval někdo jiný, na to za Vás pamatují Pravidla registrace doménových jmen v ccTLD .cz sdružení CZ.NIC. Po zrušení registrace doménového jména na základě soudního rozhodnutí máte celý jeden měsíc na to, abyste si doménové jméno zaregistrovali pro sebe.

Co když ale nemáte čas čekat na soudní rozhodnutí a nutně potřebujete sporné doménové jméno, na které máte právo?

Alternativní řešení doménových sporů (ADR)

Doménové spory o doménová jména v různých doménách první úrovně (.CZ, .EU, .COM) lze zpravidla řešit alespoň nějakou metodou alternativního řešení sporu. Například spory v doméně .COM se řídí pravidly Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), které vydává organizace ICANN. V tomto článku se ale zabýváme jen řešením doménových sporů v doméně .CZ.

Každý držitel doménového jména v doméně .CZ (ať už je držitelem oprávněným, nebo neoprávněným) musí souhlasit s Pravidly registrace doménových jmen v ccTLD .cz, které vydává správce národní domény první úrovně .cz, sdružení CZ.NIC. Podle těchto pravidel se držitel doménového jména zavazuje v případě sporu o doménové jméno podrobit zvláštnímu, mimosoudnímu řešení sporu, které probíhá on-line prostřednictvím platformy Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře ČR. Tomuto procesu se říká alternativní řešení sporu.

Jsou-li naplněny podmínky pro zahájení sporu podle výše uvedených pravidel, pak:

  • spor o doménové jméno v doméně .CZ zahájíte elektronicky, on-line,
  • spor bude rozhodovat expert, který se zabývá doménovými spory a má vysokou odbornou úroveň,
  • spor bude vyřešen zpravidla do 4 měsíců.

Podle pravidel alternativního řešení sporu můžete navrhnout nejen zrušení, ale i převod sporného doménového jména na Vás.

Pokud zahájíte spor o doménové jméno v doméně .CZ, nezapomeňte požádat zájmové sdružení CZ.NIC o blokaci doménového jména po dobu trvání sporu. K žádosti slouží jejich formulář. Díky blokaci se nemůže stát, že by v průběhu sporu odpůrce doménové jméno převedl na třetí osobu a zbavil se tak pasivní legitimace. Dejte si však pozor, protože taková blokace může trvat právě a jen 4 měsíce. Pokud by do té doby spor nebyl vyřešen, bylo by nutné s předstihem zažádat o blokaci soud formou návrhu na vydání předběžného opatření.

Výhody a nevýhody, závěr

Výhody ADR:

  • rychlost,
  • vysoká odbornost experta, který spor rozhoduje,
  • celý spor probíhá zásadně on-line.

Nevýhody:

  • cena (v den vydání tohoto článku je základní cena 34 000 Kč, která zahrnuje platbu expertovi a Rozhodčímu soudu při HK a AK ČR),
  • rozhodnutí nemá účinky pravomocně rozhodnuté věci (viz dále).

Vezměte na vědomí, že rozhodnutí v rámci alternativního řešení sporu nemá povahu soudního nebo rozhodčího rozhodnutí, i když je správcem sporu Rozhodčí soud při Hospodářské komoře a Agrární komoře ČR. Pokud odpůrce prohraje a doménové jméno je převedeno v rámci ADR na Vás, pořád se může pokusit neúspěch zvrátit tak, že zažaluje Vás nebo zájmové sdružení CZ.NIC před soudem. Velikou výhodou ale je, že v takovém případě bude nést odpůrce důkazní břemeno a břemeno tvrzení a celkově bude tahat za kratší konec. V mezidobí budete Vy doménové jméno již užívat, což může zvrátit významné negativní hospodářské důsledky.

Úvodní fotografie od EstudioWebDoce (pixabay.com).

Autor článku:
Mgr. Jiří Císek

Mgr. Jiří Císek je zakládajícím a řídícím partnerem advokátní kanceláře. Profesně se věnuje hlavně právu informačních technologií a ochraně duševního vlastnictví. V roce 2018 se stal Českým inovativním právníkem roku. V roce 2023 se stal doporučovaným odborníkem v oblasti autorského práva mezinárodního žebříčku IP STARS a o rok později v oblasti ochranných známek žebříčku World Trademark Review.