Spolupráce mezi Cisek a Právo21

17. 8. 2020
1 minuta čtení

Dne 14. 8. 2020 jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci s neziskovou organizací Právo21, která se zasluhuje o šíření povědomí o právu mezi odbornou i laickou veřejností.

Cílem spolupráce je přispět k činnosti organizace a podílet se na její práci v oblasti vzdělávání.

Autor článku:
Mgr. Jiří Císek

Mgr. Jiří Císek je zakladatelem advokátní kanceláře. Od roku 2016 se zaměřuje na právo duševního vlastnictví a právo informačních technologií a je činný na mnoha přednáškách, školeních a konferencích v těchto oblastech. V roce 2018 se stal Inovativním právníkem roku vydavatelství Economia.