Spolupráce mezi Cisek a Právo21

17. 8. 2020
1 minuta čtení

Dne 14. 8. 2020 jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci s neziskovou organizací Právo21, která se zasluhuje o šíření povědomí o právu mezi odbornou i laickou veřejností.

Cílem spolupráce je přispět k činnosti organizace a podílet se na její práci v oblasti vzdělávání.

Autor článku:
Mgr. Jiří Císek

Mgr. Jiří Císek je zakládajícím a řídícím partnerem advokátní kanceláře. Profesně se věnuje hlavně právu informačních technologií a ochraně duševního vlastnictví. V roce 2018 se stal Českým inovativním právníkem roku. V roce 2023 se stal doporučovaným odborníkem v oblasti autorského práva mezinárodního žebříčku IP STARS a o rok později v oblasti ochranných známek žebříčku World Trademark Review.