Pozvánka na seminář: PRÁVO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ - AKTUÁLNÍ PRÁVNÍ PROBLÉMY

5. 8. 2020
1 minuta čtení

Úvod

Dne 19. 11. 2020 proběhne seminář C. H. Beck na téma PRÁVO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ - AKTUÁLNÍ PRÁVNÍ PROBLÉMY. Lektorem je zakladatel naší kanceláře a advokát Mgr. Jiří Císek. Registrace je možná zde.

Obsah semináře:

Cloud computing

 1. Vysvětlení pojmu
 2. Využití
 3. Zákony a další zdroje
 4. Evropský právní rámec pro cloud computing
 5. Právní problémy
 6. Vhodná smluvní úprava:
 7. Doložky upravující odpovědnost
 8. Autorská práva, práva k obsahu
 9. Zpracování osobních údajů a přístup k datům
 10. Předávání osobních údajů do třetích zemí
 11. Exit strategie

Software as a Service

 1. Vysvětlení pojmu
 2. Rozdíly mezi různými druhy *aaS řešení (SaaS, PaaS, IaaS, RaaS)
 3. Využití
 4. Zákony a další zdroje
 5. Právní problémy
 6. Vhodná smluvní úprava:
 7. Doložky upravující odpovědnost
 8. Autorská práva, práva k obsahu
 9. Service Level Agreements
 10. Zpracování osobních údajů a přístup k datům
 11. Předávání osobních údajů do třetích zemí
 12. Platební podmínky
 13. Exit strategie

Agilní metody v IT smlouvách

 1. Vysvětlení pojmu
 2. Využití
 3. Zákony a další zdroje
 4. Smlouva o dílo proti příkazní smlouvě
 5. Právní problémy
 6. Vhodná smluvní úprava:
 7. Cena a platební podmínky, cenový model
 8. Jednání projektového týmu
 9. Eskalační proces
 10. Závaznost a důkazní váha digitálních jednání
 11. Odpovědnost za vady, reklamace, záruka

Další doporučené smluvní doložky v IT smlouvách

 1. Akceptace a testy
 2. Odpovědnost za vady, reklamace a záruka
 3. Ošetření autorských práv (licence, převod práva výkonu majetkových práv)
 4. Prevence před vzájemností některých copyleftových FOSS komponent
 5. Prevence před vendor-lockem
 6. Složky „předatelnosti“ díla:
 7. Předávání zdrojových kódů jinak, než přes úschovu
 8. In-housing

(Úvodní fotografie je od Nils Stahl - Unsplash)

Autor článku:
Mgr. Jiří Císek

Mgr. Jiří Císek je zakladatelem advokátní kanceláře. Od roku 2016 se zaměřuje na právo duševního vlastnictví a právo informačních technologií a je činný na mnoha přednáškách, školeních a konferencích v těchto oblastech. V roce 2018 se stal Inovativním právníkem roku vydavatelství Economia.