Oznámení o převodu obchodního závodu

29. 1. 2021
2 minuty čtení

Vážení klienti, Vážení obchodní partneři,

dovolte, abychom Vás informovali, že dne 1. 1. 2021 došlo k uzavření Smlouvy o koupi závodu, kterou mezi sebou uzavřeli Mgr. Jiří Císek, advokát, ev. č. ČAK 19068, IČ: 08533628, se sídlem Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00, jako prodávající a Cisek, advokátní kancelář s.r.o., IČ: 09761098, se sídlem Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 120715, jako kupující.

Touto smlouvou převzala obchodní společnost Cisek, advokátní kancelář s.r.o. závod jako věc hromadnou, která představovala organizovaný soubor jmění, které Mgr. Jiří Císek vytvořil v rámci své podnikatelské činnosti jako advokát podnikající dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, a které sloužilo k provozování jeho podnikání.

Závod nabyla Cisek, advokátní kancelář s.r.o. ke dni zveřejnění údaje o tom, že uložila doklad o koupi závodu do sbírky listin ve smyslu § 2180 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tedy ke dni 8. 1. 2021. Doklad o koupi závodu je uložen ve sbírce listin rejstříkového soudu Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 120715 a informace o jeho uložení je zveřejněna v Obchodním věstníku. Tímto dnem vstoupila společnost Cisek, advokátní kancelář s.r.o. do práv a povinností po Mgr. Jiřím Cískovi, advokátovi, a to včetně převzetí všech jeho závazků a pohledávek.

Rádi bychom Vás ubezpečili, že touto změnou nedochází k žádné faktické změně v rámci vztahů, které jste měly uzavřeny s Mgr. Jiřím Cískem. Veškeré uzavřené smlouvy zůstávají nadále platné a účinné, a pokud byly jejich předmětem jakékoliv závazky Mgr. Jiřího Císka, budou bez dalšího plněny stejným způsobem společností Cisek, advokátní kanceláří s.r.o. Mgr. Jiří Císek nadále poskytuje služby jako advokát pod společností Cisek, advokátní kanceláří s.r.o.

Toto bude zajištěno i tím, že prodejem závodu přešel na Cisek, advokátní kancelář s.r.o. celý tým Mgr. Jiřího Císka, který bude nadále poskytovat všem klientům právní služby ve stejné kvalitě a při zachování standardu, na který byli doposud zvyklí.

V souvislosti s převodem závodu si Vás dovolujeme požádat, abyste nadále adresovali veškerou korespondenci, včetně faktur na společnost Cisek, advokátní kancelář s.r.o.

Za Cisek, advokátní kancelář s.r.o.,

Mgr. Jiří Císek, jednatel

Autor článku:
Mgr. Jiří Císek

Mgr. Jiří Císek je zakládajícím a řídícím partnerem advokátní kanceláře. Profesně se věnuje hlavně právu informačních technologií a ochraně duševního vlastnictví. V roce 2018 se stal Českým inovativním právníkem roku. V roce 2023 se stal doporučovaným odborníkem v oblasti autorského práva mezinárodního žebříčku IP STARS a o rok později v oblasti ochranných známek žebříčku World Trademark Review.