IP Scan - Služba předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví

12. 4. 2023
4 minuty čtení

Znáte zkratku IP? Pod touto zkratkou, se kterou se ostatně opakovaně setkáváte jak na našich stránkách, tak v příspěvcích na sociálních sítích, se schovává souhrnné označení pro duševní vlastnictví (anglicky intellectual property, odtud zkratka IP).

I když si to řada podnikatelů neuvědomuje, každý z nich nějaké duševní vlastnictví má. Problém ale většinou bývá v tom, že většina z nich neví, co vše se dá za duševní vlastnictví považovat, neumí určit, jaký je jeho rozsah, a neví, jak jej chránit či využít jeho potenciál tak, aby bylo nejen pasivní, ale především také aktivní složkou jejich činností.

Právu duševního vlastnictví se u nás v kanceláři velmi intenzivně věnujeme. Rádi s našimi klienty jejich IP řešíme, pomáháme jim ho identifikovat, chránit a nastavovat procesy tak, aby ze svého IP mohli těžit co největší profit. A protože nám záleží na tom, abychom naše služby poskytovali na té nejvyšší úrovni a současně formou, která je pro nás efektivní, absolvovali jsme školení u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a získali certifikaci, na základě které může naše kancelář poskytovat službu IP Scan.

Proč do toho jít s námi (a Evropskou unií)?

Protože díky této službě, česky Službě předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví, naši klienti získají komplexní přehled o jejich IP, jeho potenciálu a ochraně a návod na jeho další zlepšení a vytěžení pro jejich podnikání, ale také protože díky certifikaci náklady na provedení služby proplatí z 90 % Evropská unie.

Proč je dobré poznat svoje IP a co je hlavním přínosem IP Scanu?

IP je nedílnou součástí vašeho podnikání a jeho nesprávná ochrana či neznalost toho, co IP ve vaší organizaci vůbec je nebo podcenění využívání IP konkurencí, vás může významně brzdit v naplňování potenciálu vašich služeb nebo výrobků.

Jednoduše řešeno, pokud nesprávně přistupujete ke svému IP, přicházíte o peníze.

Možná si myslíte, že ve vašem podnikání IP nehraje žádnou roli, nebo třeba že ani žádné IP nemáte. Tak to ale určitě není. S IP se ve svém podnikání setkává prakticky každý. Ať už přímo se svým vlastním IP, nebo třeba s IP konkurence, které ale i na vás a vaše podnikání může mít zásadní dopady. Pod pojmem IP se totiž skrývá mnohem více než jen ochranné známky nebo patenty.

Mezi IP totiž patří také třeba:

Zejména v dnešní době, kdy se velká část podnikání odehrává i prostřednictvím digitálního světa, je tak správná ochrana a využívání IP zásadní. Správné porozumění a správná ochrana vašeho IP může mít na vaše podnikání celou řadu pozitivních dopadů, mezi kterými je možno zmínit:

  • efektivní ochranu vašich nápadů, výrobků či služeb před napodobováním nebo využíváním bez povolení vaší konkurencí nebo třeba tím, že vám s vaším nápadem odejdou klíčoví zaměstnanci,
  • zjištění a otevření ekonomického potenciálu vašeho IP, např. prostřednictvím licencí, které budete moci udělovat zákazníkům nebo i konkurenci (kterou si tím budete moci současně i více hlídat), budováním hodnoty vašich značek v podobě ochranných známek apod.,
  • naučení se efektivního využívání volně dostupných nástrojů k efektivnější propagaci a marketingu vašich výrobků či služeb, případně zjištění, že vývoj vlastního IP není efektivní z důvodů možností jeho licencování od třetích osob apod.

Cílem využívání vašeho IP tak není pouze pasivní ochrana a prevence, ale především nastavení procesů tak, aby vám vaše IP přinášelo lepší postavení v daném odvětví a pomáhalo zvyšovat profit z vašich výrobků nebo služeb. A právě ke zvýšení vašeho potenciálu, a tím v konečném důsledku i zvýšení vašich zisků, vám IP může výrazně pomoci.

Proč IP Scan?

S tím, abyste poznali možnosti svého IP, vám zase může pomoct IP Scan. Díky své komplexnosti a individuálnímu přístupu umožní nejen identifikovat vaše slabá místa v oblasti IP, ale zejména dá návod a podněty, jak slabá místa odstranit, jak se vyvarovat jejich dalšímu vytváření a pomůže vám nastavit koncepci toho, aby vám vaše IP přineslo jak výhodu nad konkurencí, tak pomohlo vytěžit maximum z potenciálu vašich výrobků a služeb.

Služba IP Scan je totiž jednou z iniciativ EIUPO, jejímž cílem je podpořit znalost, ochranu a využívání potenciálu duševního vlastnictví napříč členskými státy Evropské unie.

Tato služba spočívá v analýze vašeho podnikaní, na základě které pro vás zpracujeme závěrečný report. Při analýze se zaměříme na vaše značky, produkty, služby, sociální sítě, vaši propagaci a řadu dalších oblastí, včetně analyzování využívání IP vaší konkurencí a porovnání s vašimi postupy.

Během analýzy budeme řešit všechna práva duševního vlastnictví, jako jsou ochranné známky, průmyslové vzory, patenty, užitné vzory, odrůdy rostlin, zeměpisná označení, stejně jako práva, která nejsou zapsána nebo zápisu nepodléhají, např. tedy autorská práva, obchodní tajemství nebo doménová jména.

Zjištěné závěry pak dostanete ve formě písemného reportu, ve kterém vám předložíme závěry o tom, jaké máte ve svém podnikání duševní vlastnictví (tedy i takové, o kterém zatím třeba moc nevíte), zda ho správně chráníte nebo zda máte slabá místa, na která se musíte zaměřit. Podíváme se i na to, jak můžete ke svému IP přistupovat lépe - tak, aby vám přinášelo více pozitivních dopadů. Součástí reportu bude i návrh nejvýhodnější IP strategie pro vaše další podnikání. Tato strategie vám dá řadu doporučení, jak můžete své IP v budoucnu lépe chránit, rozvíjet a využívat efektivně pro podporu svého podnikání.

IP Scan vyžaduje jak znalost procesů a postupů během analýzy, tak i znalost formální stránky procesu. Proto ho mohou provádět pouze speciálně certifikovaní odborníci na IP, které na základě žádosti klienta přidělí národní úřad, v ČR je to Úřad průmyslového vlastnictví. U nás v kanceláři mají tuto certifikaci tři advokáti.

Pro koho je IP Scan určen?

Služba IP Scan je určena pro malé a střední podniky. I když se může zdát, že jde o omezený okruh osob, opak je pravdou. Ve skutečnosti je vymezení toho, koho lze považovat za malý nebo střední podnik natolik široké, že lze za malé a střední podniky považovat 99 % všech podniků v Evropské unii.

Jednoduše řečeno a převedeno do našeho prostředí je služba IP Scan určena pro každý podnik, který nemá více jak 250 zaměstnanců a nepřekročí obrat (přibližně) 1 200 000 000 Kč.

Pokud si nejste jisti, zda tato kritéria splňuje, můžete se na nás obrátit. Rádi pro vás posouzení toho, zda jste nebo nejste malým či středním podnikem, provedeme.

Kolik stojí IP Scan?

Cena IP Scanu je pevná a bez ohledu na rozsah textu výsledné zprávy činí 900 EUR. Díky grantovému programu je v případě, že IP Scan provede certifikovaný odborník, cena dodatečně proplácena ve výši 90 %, tedy v částce 810 EUR.

Jednoduchou matematikou tak můžeme dojít k tomu, že zájemce o IP Scan za celou službu zaplatí pouze 90 EUR. Ve zbytku mu budou náklady kompenzovány.

IP Scan je totiž zařazen do grantového programu Fondu pro malé a střední podniky MSP Ideas Powered for Business, který byl vytvořen za účelem pomoci malým a středním podnikům v oblasti práv duševního vlastnictví.

Jakékoli dotazy k financování a celému procesu vám rádi zodpovíme. V případě, že budete mít o IP Scan zájem, celým procesem podání přihlášky a zajištění financování IP Scanu vás samozřejmě provedeme a postaráme se o to, aby vám byly náklady ve výši 810 EUR proplaceny.

Pokud byste se rádi o programu a jeho fungování dozvěděli další podrobnosti i sami, můžete je najít také na stránkách EUIPO, konkrétně na https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/online-services/sme-fund.

Kdy IP Scan provést?

Odpověď na tuto otázku je jednoduchá. Co nejdříve.

Grantový program MSP Ideas Powered for Business a s tím spojená možnost provést IP Scan probíhá pouze po omezenou dobu a má nastaven limit prostředků, které budou mezi žadatele rozděleny. Uplynutím doby, nebo vyčerpáním prostředků dojde k ukončení programu.

Program bude pobíhat v období mezi 8. 1. 2023 a 8. 12. 2023 a celkový objem prostředků je omezen. Ze zkušeností z minulého roku víme, že prostředky byly vyčerpány už mnohem dříve, než došlo ke skončení programu.

Pokud vás služba IP Scan zaujala, neváhejte se na nás obrátit tedy co nejdříve.

Kde získám více informací?

Více informací o celém procesu vám velmi rádi sdělíme přímo my. Pokud vás služba zaujala, můžete se nám ozvat a na společné schůzce vás s IP Scanem seznámíme, blíže vám ukážeme jeho průběh i výsledky, stejně jako společně můžeme probrat jeho přínosy pro vaše podnikání.

Pokud vás IP Scan zaujme, dokážeme pro vás celou službu realizovat, a to včetně vyřízení dotace od Evropské unie.

Jestliže byste se nejprve chtěli s programem seznámit sami, můžete najít bližší informace na stránkách EUIPO: https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/online-services/sme-fund.


Photo by Agence Olloweb on Unsplash.

Autor článku:
Mgr. Jakub Löbl

Jakub Löbl působil v advokátní kanceláři Cisek jako partner.