IP Scan: Co když máte hodnotné IP a ani o tom nevíte?

17. 7. 2023
3 minuty čtení

Služba předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví

Duševní vlastnictví (anglicky intellectual property, odtud zkratka IP) a práva duševního vlastnictví představují neoddělitelnou součást podnikání (nejen) našich klientů. Přesto se však velmi často setkáváme s tím, že klienti své IP chrání nedostatečně nebo podceňují jeho význam. Přitom správné využívání IP vede k plnému naplnění potenciálu jejich služeb a výrobků a je silným prostředkem pro boj s konkurencí.

Pokud si myslíte, že pro rozvoj Vašeho podnikání IP nehraje velkou roli nebo jste dokonce přesvědčeni, že ani žádné IP nemáte, pravděpodobně se mýlíte. Každý podnikatel nějaké duševní vlastnictví má a řada z nich si to ani neuvědomuje právě proto, že třeba neví, co vše se za tímto označením schovává. Nejde jen o patenty a ochranné známky. Vaším duševním vlastnictvím je třeba vaše know-how, design výrobků a webových stránek, jejich názvy, logo, databáze, software, doménová jména a mnoho dalšího.

A proto nabízíme IP Scan. Je to totiž služba, v rámci níž pro Vás vypracujeme komplexní přehled Vašeho duševního vlastnictví a jeho potenciálu. Pomůžeme vám jej identifikovat, chránit a nastavit procesy tak, abyste ze svého IP mohli těžit co největší profit a využívat jej efektivně nejen v rámci konkurenčního boje. Je to komplexní služba, kterou provádíme s individuálním přístupem. Zpracujeme přehled o tom, jak dosud chráníte vaše duševní vlastnictví, odhalíme slabá místa a najdeme společně cestu, kterou se vydat pro jejich eliminaci. Chceme dělat věci pořádně, profesionálně, a poskytovat služby na té nejvyšší úrovni. Proto jsme absolvovali školení u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a získali certifikaci pro poskytování služby IP Scan.

Kolik mě to bude stát?

Díky certifikaci EUIPO uhradí náklady na provedení služby IP Scan z 90 % Evropská unie. Celková cena je pevná a činí 900 EUR bez ohledu na rozsah nebo náročnost zpracování výsledné zprávy. Pokud ale službu provádí certifikovaný odborník (včetně naší kanceláře), je v částce 810 EUR z grantového programu MSP Ideas Powered for Business dodatečně proplácena. Klient tedy za celou službu nakonec zaplatí jen 90 EUR.

Grantový program však končí 8. 12. 2023 a celkový objem prostředků je omezen. Proto není na co čekat a výrazně doporučujeme dotovaného IP Scanu využít co nejdříve.

IP Scan v praxi

Ochrana inovativního produktu před konkurencí

Jedním z našich klientů byla středně velká firma, která přišla o patent na svůj klíčový produkt. Konkurent si v tichosti zaregistroval ochrannou známku a patent na produkt, který byl původně vyvinut naší klientkou. Díky IP Scanu jsme rychle zareagovali a začali re-brandovat klíčový produkt, čímž jsme předešli možnému nároku na odškodnění ze strany konkurenta. Dále jsme klientce v rámci služby poskytli řadu doporučení, jak v budoucnu své IP lépe chránit, aby se podobná situace již neopakovala. Z tohoto příkladu však jasně vyplývá i to, že čím dříve IP Scan provedeme, tím větší je pravděpodobnost, že na základě IP Scanu společně dokážeme Vaše duševní vlastnictví ochránit před zásahy dalších subjektů a jejich nepříznivých důsledků na Vaše podnikání.

Ochrana citlivých informací

Z komunikace s dalším klientem vyplynulo, že dostatečně nechrání svoje projekty, data, plány a informace, které předává svým externím spolupracovníkům nebo dodavatelům. Tuto situaci jsme naštěstí odhalili díky IP Scanu a rychle jsme implementovali dohody o mlčenlivosti a dodatky ke smlouvám, které nyní cenným informacím klienta zajišťují dostatečnou ochranu.

Zajišťování firemního know-how

Případ dalšího z našich klientů ukázal, jak může IP Scan pomoci při nastavování vztahů se zaměstnanci. Díky službě jsme zjistili, že klient nemá nastavenou ochranu duševního vlastnictví ve vztahu ke svým zaměstnancům. Po implementaci našich doporučení došlo k úpravě pracovních smluv tak, aby „vše zůstalo ve firmě“ a zaměstnanci s know-how neodcházeli ke konkurenci nebo do svého podnikání.

Robustnější ochrana online

Poslední, ale neméně důležitý příběh se týká klienta, který nebyl dostatečně chráněný v digitálním prostoru. Díky IP Scanu jsme zjistili, že klient vlastnil pouze jednu nebo dvě domény související s jeho produkty a obchodním názvem. Po našem doporučení si klient registroval další relevantní domény, čímž si zajistil spolehlivější ochranu jeho práv na internetu.

Všechny tyto příběhy demonstrují, jak IP Scan od AK Cisek dokáže identifikovat a řešit slabá místa v oblasti duševního vlastnictví a přinést tak podnikům značné výhody. Bez ohledu na to, zda jste středně velká firma nebo startup, IP Scan vám může pomoci odhalit skryté příležitosti, minimalizovat rizika a posílit vaše postavení na trhu.


Pokud Vás zajímá IP scan, dejte nám vědět na ipscan@akcisek.cz.

Photo by Mathieu Stern on Unsplash

Autor článku:
Mgr. Bc. Veronika Šemberová

Veronika Šemberová pracovala v Cisek na pozici vedoucí advokátky.