Evropská komise pokutovala herní distributory za geo-blocking

18. 2. 2021
4 minuty čtení

Úvod

Pokutu ve výši 7,8 milionů EUR udělila Evropská komise celkem šesti společnostem, které se věnují distribuci videoher a dalšího softwaru, a to v souvislosti s tzv. geo-blockingem. Společnosti se podle Evropské komise účastnily dohody, která omezovala přeshraniční prodej na základě zeměpisných lokací spotřebitelů. Jedním ze sankcionovaných je i americká společnost Valve Corporation, která je provozovatelem Steamu, největší herní platformy na světě.

Co je to geo-blocking?

Geo-blocking, česky zeměpisné blokování, je diskriminační praxe, která zákazníkům nakupujícím na internetu brání v přístupu ke zboží nebo službám, například tím, že brání v nákupu z internetové stránky v jiném členském státě.  

Od prosince 2018 je účinné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/302 o řešení neoprávněného zeměpisného blokování (dále jako „GBR“), jehož účelem je přispět k řádnému fungování vnitřního trhu právě zamezením neoprávněného zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace. GBR se pak snaží odstranit zejména diskriminaci, která je přímo nebo nepřímo založena na státní příslušnosti, místě bydliště nebo místě usazení zákazníků. Zákaz geo-blockingu je důležitou součástí strategie EU pro jednotný digitální trh. Dodržování nařízení pak kontrolují vnitrostátní orgány, v České republice je takovým orgánem Česká obchodní inspekce.

Již před přijetím tohoto nařízení byl však geo-blocking považován za diskriminační a omezující praktiku, ve většině případů byl postihnutelný, ale pouze v případě, kdy byl geo-blocking uplatňován na základě společné dohody soutěžitelů, která byla způsobilá znemožnit, omezit nebo narušit hospodářskou soutěž. A právě to byl případ Valve a dalších společností, Evropská komise totiž v jejich případě shledala porušení čl. 101 Smlouvy o fungování Evropské unie a čl. 53 Dohody o Evropském hospodářském prostoru, které zakazují právě tyto dohody. Valve a další společnosti byly tedy sice pokutovány za geo-blocking, ale nikoliv na základě porušení ustanovení GBR, ale na základě postupu proti pravidlům hospodářské soutěže.

Skutkový stav

Prostřednictvím Steamu od Valve si uživatelé mohou  stahovat a streamovat velké množství videoher. V tomto případě Valve nabízelo distributorům možnost nastavení určitých zeměpisných omezení pro aktivaci videoher. Na základě společných dohod mezi distributory a Valve nebylo zákazníkům z některých zemí umožněno využití aktivačního klíče hry, na základě kterého se hra spustí, a to z důvodu jeho zakoupení v jiné zemi. Hráč tak mohl spustit pouze aktivační klíč ze hry, kterou zakoupil ve svojí zemi, příp. v zemi, kterou distributoři přiřadili do stejné skupiny. Důvodem takového počínání bylo zejména rozdělení evropského území mezi každého ze zapojených distributorů a zejména snaha zabránit tomu, aby si hráči ze zemí s vyššími průměrnými příjmy koupili hry z jiné země levněji a pak je na Steamu aktivovali ve své zemi, kde se hra běžně prodává dráže. Situace se týkala celkem až 100 herních titulů.

Komise konstatovala, že soutěžitelé se svým jednáním dopouští geo-blockingu a fakticky rozdělují trh způsobem, který odporuje evropskému soutěžnímu právu (viz čl. 101 Smlouvy o fungování Evropské Unie).

Konkrétní pochybení spočívala:

  1. ve dvoustranných dohodách či jednání ve vzájemné shodě mezi Valve a danými distributory o tom, že aktivační klíče Steamu umožňující aktivaci některých videoher mimo Českou republiku, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Estonsko, Litvu a Lotyšsko budou blokovány. K takovým dohodám docházelo dle Evropské komise v období mezi zářím 2010 a říjnem 2015 s tím, že některé trvaly pouze rok, některé po celé období.
  2. v licenčních a distribučních dohodách uzavřených mezi čtyřmi ze zapojených distributorů, kterými byli Bandai, Focus Home, Koch Media a ZeniMax a mezi některými jejich distributory v EU. Tyto dohody obsahovaly ujednání o omezení přeshraničního prodeje určitých videoher v rámci EU a trvaly mezi třemi až jedenácti lety v rámci období od března 2007 do listopadu 2018.

Uplatněné sankce

Komise při udělování pokut vzala v potaz i skutečnost, že většina společností v rámci vyšetřování spolupracovala. Jejich sankce tak byly sníženy o 10 až 15% procent. Konkrétně japonská společnost Bandai Namco dostala pokutu ve výši 340 000 EUR, taktéž japonský Capcom 396 000 EUR, francouzský Focus Home 2 888 000 EUR, německo-rakouská společnost Koch Media 977 000 EUR a americký holding ZeniMax (jehož součástí je např. Bethesda Softworks) 1 664 000 EUR.

Samotná společnost Valve však dle Evropské komise nespolupracovala, její pokuta tedy snižována nebyla a činila celkem 1 624 000 EUR.

Závěr

Geo-blocking byl dříve hojně uplatňovanou praktikou, a to nejen v herním průmyslu. Z pohledu evropského práva je však praktikou diskriminační a omezující hospodářskou soutěž. V tom smyslu se vyjádřila i evropská komisařka pro hospodářskou soutěž, Margrethe Vestagerová, když k danému případu uvedla, že geo-blocking, kterého se dané společnosti dopustily, připravuje evropské spotřebitele o výhody jednotného digitálního trhu a o příležitost najít si pro sebe tu nejvhodnější nabídku v rámci EU.

Současně vzhledem k nařízení, jehož účelem je právě zamezení neoprávněného zeměpisného blokování, bude tato praktika stále častěji postihována. Ostatně Česká obchodní inspekce jako orgán odpovědný v této oblasti provedla jen za druhou polovinu roku 2019 kontrolu u pěti subjektů, které působí v zahraničí na zahraničních doménách, a nedostatky, konkrétně nemožnost objednat zboží spotřebitelem s adresou v České republice, zjistila u tří z nich.

I přesto, že se v případě potrestaných herních distributorů jedná o poměrně velké společnosti, nebyly jim v tomto případě uděleny sankce, které by pro ně byly výrazné či likvidační. Z vyjádření Evropské komise je však patrné, že se jedná hlavně o signál ostatním soutěžitelům, kteří by měli vzít na vědomí, že podobné praktiky budou postihovány. Dle našeho názoru se tak dá očekávat přísnější postup příslušných orgánů.

(Photo by Mateo Vrbnjak on UNSPLASH)


Autor článku:
Marek Kalinowski

Marek Kalinowski pracoval v Cisek na pozici právního asistenta.