AKTUALIZOVÁNO: Dotace podnikům za účelem ochrany duševního vlastnictví

15. 1. 2021
4 minuty čtení

Úvod a obsah výzvy

V rámci výzvy k podávání návrhů – GR/001/22 (Ideas Powered for Business SME Fund) poskytuje Evropský úřad duševního vlastnictví (EUIPO) grant malým a středním podnikům za účelem poskytnutí pomoci s přístupem k jejich právům duševního vlastnictví.

Každý malý nebo střední podnik může získat příspěvek 1 500 EUR. Příspěvek se poskytuje na:

  • Přihlášku ochranné známky nebo průmyslového vzoru,
  • Službu předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví (IP Scan).

Poplatky spojené s přihláškou ochranné známky nebo průmyslového vzoru se proplácejí do 75 % nákladů pro území EU, do 50 % nákladů pro území mimo EU, služba IP Scan do 90 % nákladů.

Podmínky čerpání grantu

Velikost podniku

Žadatelé musejí být malým nebo středním podnikem. Jedná se zásadně o všechny podniky do 250 zaměstnanců s ročním obratem pod 50 mil. EUR. Více o kritériích určení malého nebo středního podniku se dozvíte zde: https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-definition_en.

Finanční zdraví a bezúhonnost

Žadatelé musejí být finančně zdravé podniky, tedy zásadně nesmí být v úpadku, probíhajícím insolvenčním řízení nebo likvidaci. Současně nesmějí porušovat své povinnosti odvádět daně a povinné státní odvody. Žadatelé se také zásadně nesměli dopustit na základě pravomocného rozhodnutí vážného profesního pochybení, podvodu, korupce nebo jiného trestného činu, závažného pochybení při plnění veřejné zakázky či jiných závažných porušení právních povinností.

Doba podání žádosti

Žádost je možné podávat od 10. 1. 2022 do 16. 12. 2022. Vyhodnocování jednotlivých žádostí probíhá na týdenní bázi a trvá nejvíce 10 dní od pátku následujícího po podání žádosti.

Kritéria výběru žadatelů

Grant obdrží každý žadatel, který splňuje výše uvedené podmínky. Grant se rozděluje vždy do vyčerpání prostředků podle pořadí, v jakém EUIPO obdržel žádost. Platí pravidlo „kdo dříve přijde, ten dříve bere“. Každý žadatel má tedy vysokou šanci grant získat, kterou zvýší tím, že si zažádá co nejdříve.

Podání žádosti a doklady

Žádost o grant se podává prostřednictvím elektronického formuláře zde: https://euipo.europa.eu/sme-fund/cs/user/login. Přílohou žádosti dokládá žadatel: (1) výpis z bankovního účtu podniku, (2) číslo účtu ve formátu IBAN a kód BIC/SWIFT, (3) osvědčení o DPH svého podniku a (4) čestné prohlášení o splnění podmínek grantu. Úřad si může v případě nesrovnalostí vyžádat také další doklady (například o majetkové struktuře podniku žadatele). Přílohy jsou jednoduché a vyplnění formuláře zabere pár minut.

Žádost se podává před využitím služeb, na které žadatel žádá příspěvek. Žádost se tedy podává před podáním přihlášky ochranné známky nebo průmyslového vzoru nebo před využitím služby IP Scan.

Závěr

Další informace a formuláře pro čerpání grantu jsou dostupné na webových stránkách EUIPO zde: https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/online-services/sme-fund.

Pomůžeme všem našim stávajícím nebo novým klientům s podáním žádosti o grant a s navazujícími úkony za účelem ochrany jejich duševního vlastnictví. Pro ty, kteří zvažují přihlášku ochranné známky, je nyní velmi výhodná doba toto rozhodnutí učinit. Pokud Vás grant zajímá, neváhejte nás kontaktovat.

Úvodní obrázek vytvořila Annie Sprat pro Unsplash.

Autor článku:
Mgr. Jiří Císek

Mgr. Jiří Císek je zakládajícím a řídícím partnerem advokátní kanceláře. Profesně se věnuje hlavně právu informačních technologií a ochraně duševního vlastnictví. V roce 2018 se stal Českým inovativním právníkem roku. V roce 2023 se stal doporučovaným odborníkem v oblasti autorského práva mezinárodního žebříčku IP STARS a o rok později v oblasti ochranných známek žebříčku World Trademark Review.