Aktuální novinka - prověřování strategických dodavatelů informačních a komunikačních technologií

30. 11. 2022
2 minuty čtení

Návrh zákona o snižování rizik spojených s dodavateli informačních a komunikačních technologií

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost připravuje návrh zákona, který si klade za cíl stanovit jasná pravidla pro prověřování dodavatelů klíčových pro kritickou informační infrastrukturu a některé informační systémy základních služeb.

Návrh zákona tak bude svým způsobem doplňovat povinnosti stanovené některým povinným osobám ve smyslu § 3 zákona č. 181/2014 Sb., zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).

Na základě návrhu zákona v budoucnu může dojít k výraznému ovlivnění dodavatelského řetězce pro subjekty strategické infrastruktury České republiky a omezení dodávek rizikových dodavatelů.

Více informací se dočtete v oficiální aktualitě NÚKIB zde.

Photo by JJ Ying on Unsplash


Autor článku:
Mgr. Jan Přívora

Jan Přívora pracuje v Cisek na pozici advokátního koncipienta. Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Věnuje se zejména právu informačních technologií a ochraně duševního vlastnictví.