Vyčerpání práva na šíření počítačové hry

1. 1. 2020
3 minuty čtení

Ve sporu mezi organizací pro ochranu spotřebitelů UFC-Que Choisir a společností Valve (provozovatel populární herní platformy Steam) dospěl Pařížský soud prvního stupně k názoru, že prodejem digitální rozmnoženiny počítačové hry se vyčerpává právo její distribuce a nový majitel rozmnoženiny je oprávněn prodat rozmnoženinu dále bez svolení nositele autorského práva (rozsudek Pařížského TGI ze dne 17. 9. 2019, sp. zn. RG 16/01008).

Francouzský soud klasifikoval počítačovou hru jako počítačový program a aplikoval na její šíření pravidla evropské směrnice o ochraně počítačových programů.

Dosavadní výsledek sporu podle našeho názoru ilustruje, jak komplikovaná je problematika vyčerpání práv k digitálně šířenému obsahu v evropě (srov. rozhodnutí SDEU UsedSoft a následně Tom Kabinet). Francouzský soud navíc podle našeho názoru nezohlednil rozsudek SDEU Nintendo, podle kterého počítačová hra není pouhým počítačovým programem, ale „[představuje] komplexní předmět, který zahrnuje nejen počítačový program, ale i grafické a zvukové prvky, které jsou sice kódovány v programovacím jazyce, ale mají vlastní tvůrčí hodnotu, kterou nelze zúžit na zmíněné kódování.“ Je tedy diskutabilní, zda se na počítačovou hru mělo vztahovat vyčerpání práva šířit její digitální rozmnoženinu podle směrnice o ochraně počítačových programů.

Rozsudek SDEU Tom Kabinet byl vydán až po předmětném Francouzském rozhodnutí a podle našeho názoru má na výsledek sporu podstatný vliv. V odvolacím řízení tedy čekáme zvrat a budeme doufat ve vyjasnění hranic vyčerpání práv distribuce mezi směrnicí o ochraně počítačových programů a směrnicí o harmonizaci autorského práva (InfoSoc). Bylo by skvělé, kdyby odvolací soud vznesl ve vztahu k počítačovým hrám a vyčerpání práv předběžnou otázku k SDEU.

(Úvodní obrázek od Binary Koala.)

Autor článku:
Mgr. Jiří Císek

Mgr. Jiří Císek je zakládajícím a řídícím partnerem advokátní kanceláře. Profesně se věnuje hlavně právu informačních technologií a ochraně duševního vlastnictví. V roce 2018 se stal Českým inovativním právníkem roku. V roce 2023 se stal doporučovaným odborníkem v oblasti autorského práva mezinárodního žebříčku IP STARS a o rok později v oblasti ochranných známek žebříčku World Trademark Review.