K použití ochranné známky v „obchodním styku” (Rozsudek SDEU C-772/18)

3. 6. 2020
1 minuta čtení

V obchodním styku je (zjednodušeně) zakázáno označovat zboží a služby označením, které je zaměnitelné s ochrannou známkou třetí osoby bez jejího souhlasu (známé padělky). Soudní dvůr EU se v rozsudku ze dne 30. 4. 2020, sp. zn. C-772/18, zabýval tím, co znamená užití ochranné známky v obchodním styku v souvislosti s uskladněním padělaného zboží z Číny.

V předmětné věci šlo o to, zda evropský prostředník použil ochrannou známku v obchodním styku a tím porušil práva vlastníků ochranných známek když u sebe doma pouze na chvíli uskladnil zboží označené „fejkovými“ značkami a které vzápětí odeslal do místa určení mimo EU (konkrétně do Ruska). Prostředník argumentoval tím, že zboží nebylo jeho a že obchodování není předmětem jeho podnikatelské činnosti, takže se nemohl dopustit neoprávněného užití ochranných známek v obchodním styku.

Soudní dvůr EU uzavřel, že osoba, která nevykonává obchodní činnost v rámci podnikatelské činnosti a která převezme, propustí do volného oběhu v členském státě a uschová výrobky, které zjevně nejsou určeny k soukromému užívání, které byly zaslány na její adresu ze třetí země a na nichž byla bez souhlasu majitele umístěna ochranná známka, užívá ochrannou známku v obchodním styku.

Celý rozsudek SDEU C-772/18 naleznete zde.

Úvodní obrázek CC BY 2.0 Takanori Nakanowatari.


Autor článku:
Mgr. Jiří Císek

Mgr. Jiří Císek je zakladatelem advokátní kanceláře. Od roku 2016 se zaměřuje na právo duševního vlastnictví a právo informačních technologií a je činný na mnoha přednáškách, školeních a konferencích v těchto oblastech. V roce 2018 se stal Inovativním právníkem roku vydavatelství Economia.