Aktuální novinka – Evropský jednotný patent a Jednotný patentový soud

5. 6. 2023
3 minuty čtení

1. června 2023 došlo k jedné z nejzásadnějších změn evropského patentového práva vůbec – V platnost vstoupila Dohoda o Jednotném patentovém soudu. S ní je zaveden evropský jednotný patent a současně zahajuje svou činnost Jednotný patentový soud. Co to znamená (nejen) pro původce patentu?

Zavedení jednotného patentu a Jednotného patentového soudu je zásadním krokem k silnější centralizované úpravě evropského systému udělování patentů. Zároveň nabídne časovou i finanční efektivitu patentové ochrany a řešení patentových sporů.

Česká republika sice Dohodu neratifikovala – to však neznamená, že se na ni úprava jednotného patentu a Jednotného patentového soudu nevztahuje. I čeští uživatelé mají možnost jednotný patent získat. Ten pak bude platit na území zúčastněných členských států – k 1. červnu 2023 to jsou Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Slovinsko a Švédsko.

1. Jak bude fungovat jednotný patent?

Jednotný patent (The Unitary Patent) je novou metodou patentové ochrany s účinkem ve všech participujících zemích. Doposud bylo možné na základě jedné přihlášky získat samostatné národní patenty až ve 44 členských státech. Udělení ochrany v členských zemích však musela předcházet národní validace v každé jednotlivé zemi. Od nynějška bude původce na rozdíl od dosavadního systému moci získat patent s jednotným účinkem ve všech zemích, které se jednotného patentového systému zúčastní, a to bez samostatných národních validací či překladů. To vše s podáním jedné jediné přihlášky u Evropského patentového úřadu (EPO). S podobným systémem jste se již mohli setkat například u ochranných známek EU.

Evropské patenty s jednotným účinkem a evropské patenty validované národně spolu však budou nadále koexistovat a bude možné podat evropskou patentovou přihlášku s možností volby, zda se vydat cestou jednotného nebo několika jednotlivých národních patentů.

2. Jednotný patentový soud (Unified Patent Court)

Jednotný patentový soud je novým evropským orgánem, který bude rozhodovat o ochraně a platnosti jednotných patentů s účinností pro celé území EU, na kterém se patent těší ochraně. Dle starého režimu posuzovaly platnost a porušování patentových práv vlastní soudy nebo úřady členských zemí. Nově budou evropské patenty ve zúčastněných zemích podléhat přímé jurisdikci Jednotného patentového soudu.

Centrální divize Soudu sídlí v Paříži a Mnichově. Struktura je však decentralizována i do místních a regionálních sekcí v jednotlivých zemích zúčastněných na Dohodě.

Po dobu přechodného období bude možné příslušný evropský patent z působnosti Jednotného patentového soudu vyloučit prostřednictvím tzv. opt-outu (s výjimkou těch patentů, u kterých již bylo u JPS zahájeno řízení).

Pokud Vás zajímá, co předchází udělení jednotného patentu a jaké změny tato novinka přinesla, doporučujeme shlédnout krátkého průvodce problematikou, který na svých stránkách zveřejnil Evropský patentový úřad. Dostupný je na tomto odkazu: https://www.epo.org/applying/european/unitary.html

Aktualitu připravila Zuzana Lorenzová, právní asistentka.

Photo by Maria Teneva on Unsplash

Autor článku:
Mgr. Bc. Veronika Šemberová

Veronika Šemberová pracovala v Cisek na pozici vedoucí advokátky.