← Co děláme

Právo duševního vlastnictví

Máme zkušenosti s ochranou autorských práv (copyrightu), ochranných známek a jiného průmyslového vlastnictví. Pomáháme vývojářským společnostem, ale také kreativcům, jako jsou filmaři, hudebníci nebo fotografové. Ochrana duševního vlastnictví jako právní obor je jedním z pilířů advokátní kanceláře a něco, co nejen umíme, ale taky nás to baví.

Typicky poskytujeme tyto služby:

  • Právní poradenství před výběrem označení pro nové výrobky nebo služby.
  • Registrace ochranných známek, domén, průmyslových a užitných vzorů.
  • Globální hlídání ochranných známek (trademark watching).
  • Licencování autorských děl.
  • Zastupování před soudy a jinými orgány ve sporech o duševní vlastnictví, včetně doménových sporů.
První konzultace je zdarma
Sjednat schůzku